English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
22 Март 2018

Много често сме виждали мениджъри на фирми и ръководители на организации да се хвалят пред медиите с постигнатото от тях и с техните планове. Разбира се, това носи ползи, когато е направено стратегически. Познавам една фирма за спортни облекла, чийто PR е обикновен бърборко. Той знае точно толкова, колкото да създава необходимия на компанията имидж. Този PR не знае стратегията на компанията, нейните следващи стъпки, в противен случай той би оповестил на медиите тези тайни. Неговата любов към чаша хубаво вино и словоохотливост да споделя за "секретите на фирмата" кара слушателите му да не се съмняват в думите и да придобиват подвеждащата информация. По този начин ръководството на фирмата използва откровената "осведоменост" на бърборкото, за да заблуди конкуренцията за истинските си планове. Възможно е компанията да е имала други мотиви за възлагането на тази "отговорност" на PR-a, вероятно са стигнали до този ход поради липса на подходящо доверено лице или поради неспособността на въпросното наето лице да пази тайни. Това обаче е много добро решение и ни подсказва как може да управляваме персонала си при липса на достатъчно качествени служители.

От опита да вървим по стъпките на западните ни партньори знаем, че няма нищо по-лесно от това да направиш копие на нещо. Десетки от нашите фирми станаха "нещо", защото съумяха да разберат секрета на успеха. А той се състои не в това да правиш добре това, което всички правят, а да създаваш нов продукт по индивидуален начин. В материалите на този брой отбелязохме значението, което се отдава на дизайна и на неповторимата идея във Финландия. Това се случва не само там. Днес успехът на хиляди фирми в Европа се състои именно в създаването на нов продукт. Неотдавна, управителят на английска фирма, посетила България сподели, че имат в екипа си 25 топ дизайнери. А за тези 25 творци няма друго място за производство на тъкани освен Италия и това е така, защото там има топ-топ дизайнери. България изнася стотици хиляди метри сурови тъкани за Италия.

Попаднали в ръцете на италианските магьосници, тези платове вече носят стойност. Нашите доставчици доставят стоката десетки години, но не са запознати както с процесите за дообработка, така и с крайната употреба на тези тъкани.

Лесно е да завземеш един пазар, на който няма конкуренция. Виждаме как финландската фирма Stockmann с фронтална атака за няколко години се превърна в лидер на руския пазар. Но, когато от пазар на дефицита стигаме до пазар на маркетинга, са необходими умни решения. Нужно е да объркаме конкуренцията и да ги заблудим за нашите планове, след което да предприемем индиректен, а може би директен подход към пазара. Ако виждаме, че силите ни за директна атака, например за руския пазар, няма да стигнат, за да се преборим със наложените марки, може да потърсим местен партньор, който да произвежда нашите модели с нашата марка в страната. Така ще преодолеем митнически бариери, ще подобрим цената и бързината на доставките. Ако директната атака е по-успешна от индиректната, да съсредоточим услията си там и обратното. Да подхранваме успеха и изтощаваме неуспеха.

Ако виждаме, че нашите сили са по-малки за пазар на град от мащаба на Москва, може да изберем стратегия за навлизане на пазара в по-малките градове. Да използваме предимствата си там, където конкуренцията има трудности. Всеки от нас е работил с клиенти и в страната, и в чужбина. От сериозни столични магазини в чужбина получаваме поръчки от по 20 броя, а в квартални магазинчета на малки градове у нас реализираме по 200 броя на сезон. Всичко е въпрос на изграждане на продукт и комуникация, след което трябва да създадем навици в потребителя.

Моделирането на конкуренцията е трудна задача за повечето от българските фирми, излизащи на чужди пазари, ако работят самостоятелно. За да бъде създадено име на стока, за която да се заговори, е необходимо присъствието на повече фирми. Марката е знак на качество, който почти винаги върви с имиджа (бранда) на страната. А за да укрепне този имидж е необходимо фирмите да влязат във функциониращи съюзи. Тези съюзи могат да изиграят съществена роля за моделирането на конкуренцията.

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News