Една английска дума, чиито превод може да поясним най-лесно с българския израз "да намеря .....(често употребявано "пари"). У нас този феноменален израз е свързан с липсата на средства от даден субект. Подобен е и смисъла на английската дума, употребявана в друг смисъл "да намеря" или "да направя сорсинг" за стока, материал, допълнение или услуга, необходимо за производство или продажба. Допълнено с приставката аут(сорсинг) вече разбираме, че се говори за сорсинг, извън територията на дадена икономическа зона или страна. Днес поради глобализацията на търговията, не може да не говорим за сорсинг. Разбира се сорсинга не е и не може да бъде случайно попадение, а по-скоро наука за организация на веригата на доставките. Сорсинга е част от отговорността на ръководителя за успеха на фирмата. Казано по-общо с един по-добър сорсинг, като производители може да подобрим продукта си:
- в качествено отношение
- в ценово отношение
- в бързината на доставките
- в комплекта услуги, които може да предложим, в т.ч. мостриране, лабораторни проби и т.н.

Сорсинга днес е издигнат в стратегия на по-големите фирми. Преди да дойдат купувачите на готово облекло, за да ни възложат поръчки или производствения директор за даване на работа на ишлеме се появява сорсинг мениджъра.

В самата дума сорсинг е заложена смяна на доставчика, а това само по себе си определя да изградим система, която да ни предпази от грешки при този избор. Сорсинга на нов доставчик означава, че се стремим да намерим такъв доставчик, с който да изградим една нова и по-добре печеливша ситуация за нашата фирма. Успешният сорсинг може да ни изстреля в зоната на успяващите и обратно. Много често заедно с понятието използваме и думата "директен", но това не е задължително, затова бродейки по интернет може да се сблъскаме и със сорсинг агентите, които по правило познават по-добре производството на даден пазар, но имат своята цена. Сорсинга е възможност, която се отваря в света на комуникацията чрез интернет, чрез възможността да ни бъде показан веднага търсения продукт на другия край на света, да получим търсената мостра с куриер за 24 часа, да намерим необходимия консултант. Ако има нещо, което често се разминава с добрия сорсинг, това е бавната реакция на доставчика. Сигурно някои от нас са купували етикети, ципове или закачалки от световни гиганти и монополисти. Бюрокрацията в тези фирми скоро ще ги направи свидетел на отиващия си от тях бизнес. В света на свръхпроизводството, никой няма време да чака 4 седмици срок на доставка на аксесоар, когато облеклото се произвежда за три седмици (включително производството на текстила).

Сорсинга е понятие, което наложи да се създадат нови платформи за В2В изложения за фирмите, които нямат наложени марки, но могат да бъдат индентифицирани като добър доставчик. Подобно на производителите на стоки, които обогатяват услугите си непрекъснато, организаторите на сорсинг изложенията, уреждат по правило съпътствуваща програма от семинари, целяща да премахне обичайните предварителни подозрения на купувачите към новите доставчици. Такива изложения в бранша днес има в повечето производствени центрове извън Европа. Самата Европа създаде Fatex, Intersellection, Global Fashion, Ready-to-Show за облеклата, Fabric start за тъканите. В България изложението Bgate има такъв характер и в концепцията му бе заложено да бъдат открити българските производители, както за чуждестранните, така и за българските търговци, които в еднаква степен не познаваха предимствата на българските облекла и текстил. Но както при стоките и услугите, така и при сорсинг изложенията има и неуспехи. Преди няколко години едно добре стартирало сорсинг изложение WAM в Брюксел престана да съществува, поради това, че организаторите не успяха да осигурят интереса на двете страни - изложители и посетители.

И така, ако фирмата ни ще развива готов продукт... време е за сорсинг !

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In Всички права запазениs