Като правило трябва да бъдем убедени, че една акция за продажба следва да бъде отложена, ако не сме готови за нея. Ако не сме извършили маркетинг подготовка, едно прибързано предложение към чуждите фирми може да се причисли по-скоро към графата подготовка, а бива съпроводено с не малко разходи, отколкото същинската продажба. Неподготвеното представяне пред един потенциален клиент ще разруши моста, който може да изградим с още няколко месеца подготовка. Трябва да индентифицираме пазара, канала за навлизане на пазара, стоката и потенциалните клиенти. Трябва да имаме собствена маркетинг концепция. Няма смисъл да се наредим на опашката на групата, продаваща готов продукт, ако искаме да се договаряме за ишлеме и обратното. Имахме възможност да споменем за практиката при осъществяване на контактите за ишлеме. Те са резултат по-скоро на макропоказателите като политическа и икономическа стабилност, добра инфраструктура, традиции в производството и жизнения стандарт на страната. Много рядко ще бъдем успешни при представяне на нова идея на клиент, който работи например успешно в Румъния, да прехвърли част от производството си при нас, ако по някаква причина този клиент вече не е решил да направи тази стъпка. Ето защо ние ще се спрем повече на подготовката ни за акция за продажба на готов продукт, където нещата в по-голяма степен зависят от нас. Преди всичко, трябва да решим два важни въпроса:

- На кой пазар ще продаваме? Дали това да бъде пренаситения западно-европейски пазар или да се насочим към някой от новите пазари в източна Европа. Къде имаме най-добър шанс и коя да бъде първата страна ?;

- Какъв да бъде пазарния подход? В Централна и Източна Европа нещата са смесица от каналите за дистрибуция на запад и това, което виждаме у нас.

Да погледнем към възможностите за подход към пазара в Западна Европа:

- Създаване на собствен магазин. На някой може да му се стори далечна тази идея. Но нека да се замислим защо едни шведи или норвежци успяват да направят тези стъпки вече и в Западна и в Източна Европа и защо ние да не тръгнем по този път. След влизането ни в Евросъюза, предпоставките за такова действие ще бъдат все по-благоприятни. Добре е преди да открием магазин в чужбина, да сме направили това и в България. Оттук нататък трябва да намерим място, да регистрираме фирмата си и да започнем работа. Разбира се трябва ни бизнес и маркетинг план.

- Продажба на облекла със собствена марка чрез агент. На страница http://www.fashionhouse.no/agenter.htm ще намерим например списък с модни агенти в Осло, които представят различни марки. В Европа има редица издания, в които може да публикуваме обява, че търсим такъв агент. Разбира се и този канал изисква подготовка. Трябва обаче да си поставим разумни цели, той като нашата марка ще печели тепърва територия на един пазар с редица наложени марки. Все пак, ако българското вино може да се продава под собствена марка в Англия, това може да стане и с българското облекло.

- Продажба на търговци на едро или производители. Тези фирми имат свои марки, под които продават на пазара. Те имат и дизайнерски отдели и в повечето случаи ще ни дадат скици, вероятно и цветове за разработка. Ние трябва да имаме тъкани и базисни модели, които да покажем, за да отключим бизнеса. Контакти с такива фирми могат да бъдат създадени чрез писмена кореспонденция, визита на място или ако сме изложители на сорсинг-изложение. От техните складове нашата стока с тяхната марка ще бъде разпределена по магазините. Графикът, който е описан на последната страница на бюлетина е приложим за тях, така че трябва да стартираме своевременно.

- Директна продажба на магазините. И в този случай ще трябва да работим с марката на западноевропейските магазини, но тук може да бъде одобрен и наш модел. От графика на търговците на едро виждаме кога започват продажбите за магазините като по-големите магазини планират по-отрано. След елиминирането на квотите, директния сорсинг на магазините се увеличи за сметка на намалели покупки през производители и едрови търговци.

При избор на стратегия за навлизане на експортен пазар, следва да се съсредоточим върху една от посочените по-горе и като правило да не разпиляваме ресурсите си в преследване на максимални цели.

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In Всички права запазениs