English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
22 Март 2018
Модата включва външната обвивка, тази част от живота ни, която се вижда. Тя включва дрехите, които носим, танците, които танцуваме, колите, които караме и дори и начина, по който оформяме косата си. Модата също влияе на архитектурата, нещата, на които се прекланяме, и начина на живот. Тя има влияние над всяка фаза на живота ни от утробата до гроба.
Хората са започнали да покриват телата си с дрехи, за да се стоплят и да изглеждат прилично, но украшенията и декорациите, са били и тогава важна част от облеклото.
Натискът от сравнимите групи и промяната в начина на живот влияят на вида на декорация, считан за приемлив в определено време или за определена група. Принципно, разбира се, причината, поради която хората се обличат, не се е променила. Днес хората все още носят дрехи, за да ги топлят и да спазват приличие, но това което избираме, за тези цели е твърде повлияно от желанието да украсим себе си.
Тъй като хората са социални животни, облеклото има твърде много социално звучене. Наблюдавайки начина, по който се обличат хората, ние често може да отгатнем, какво е неговото място в обществото или в бизнеса, сексуалното и/му самоопределение, политическа ориентация, етническа принадлежност, лайфстайл, както и естетически приоритети. Облеклото е мощно и забележимо средство за комуникация, което носи със себе си информация за това каква е личността, каква не е личността и за това каква тази личност иска да бъде.

Значението на модата
През последните години, интереса към модата нарастна значително. Модата е един от най-важните икономически двигатели в днешното общество. До голяма степен, тя определя, какво хората ще купуват. Промяната в модата е мотивиращия фактор за замяна на облеклата, козметиката, обзавеждането, покъщнина и коли. Модата създава промени в потребителските стоки и кара хората да търсят нови стоки, тъй като мисълта да бъдеш старомоден е съдба, по-лоша от смъртта за много хора!
Въпреки че модата е толкова важна за индивидуалния потребител и бизнеса, днес все още твърде малко се знае за модата, сравнимо с другите човешки дейности. Въпреки, че тонове от хартия са изписани за модата, твърде малко е написано за това, защо и как възниква модата, как става популярна и кога има спадове и какви са принципите, които движат модните трендове. Студентите, изучаващи човешката природа искат да знаят какво означава модата, в миналото, през настоящия милениум и отвъд него. Дали модата е политическо изявление? Или социално проявление? Дали модата е мярка за националната икономика или форма изкуство? Социолози, психолози и историци изучават модата, за да разберат по-добре обществото, човешката природа и миналото. Техните открития разкриват отвътре значението на текущата мода.
Уебстер дефинира модата, като "преобладаващ обичай, употреба и стил" и в този смисъл това покрива широка гама от човешка дейност. Терминът е използван в долуспоменатата книга в по-тесен смисъл: модата означава стила или стилове облекло и аксесоари, носени през определен период от време, от определена група хора.

Модния бизнес
Модата днес е велик бизнес, милиони хора са наети в дейности, свързани с модата. Модната индустрия е тази, която ангажира фабриките за производство на материали и готови продукти, които се влагат в облеклото и аксесоарите за мъже, жени и деца. В книгата на Ernestine Carter, модната индустрия включва именно производствения процес. Тя използва и по-широко понятие "моден бизнес", което включва всички индустрии и услуги, които са свързани с модата - дизайн, производство, дистрибуция, маркетинг, магазини, реклама, комуникации, издателство и консултации,  с други думи, всякакъв бизнес, свързан с модни стоки и услуги.

Маркетинг
Днес маркетинга има огромно влияние над модния бизнес. Какво означава маркетинг? Повечето хора имат разбирането за маркетинга, като промоция и продажби. Всъщност тези две неща са само част от маркетинга. Процесът на маркетинга включва различни дейности, които индентифицират потребителските нужди, развиват добри продукти, ценообразуването, дистрибуцията и ефективната промоция на продуктите, така че те да се продават по-успешно. "Предназначението на маркетинга е... да изучи и разбере потребителя толкова добре, че продукта или услугата така да го впечатлят и продукта да се продаде сам".

Моден маркетинг и мърчандайзинг
Модния бизнес бе твърде бавен във възприемането на маркетинг техниките, които са толкова успешно прилагани в други сектори като автомобилния бизнес, пакетирани храни, артикули за здравето и красотата. Дълги години, производителите на мода се интересуваха от това, кое е икономично и лесно да се произведе. Те са готови да отделят значителна част от времето и парите си, за да убедят потребителя, че това което са произвели е всъщност, това което потребителя търси. Производителите проявяваха твърде малко интерес към нуждите и търсенията на потребителите.
Това вече не така, процесът на маркетинга е вече усвоен от модния бизнес и се прилага за продуктите и услугите на модната индустрия. Резултатът се нарича моден маркетинг, което е маркетинга на облекла, аксесоари и други свързани с модата продукти за крайния потребител.
Ние се интересуваме също така от модния мърчандайзинг, което се отнася до планирането, необходимо да имаме точните модни стоки в точното време, на точното място, в точните количества, на точната цена и с точната продажбена промоция за определена целева група.

Погрешно разбиране за модата
С нарастването на влиянието на модата над нашия начин на живот, три основни грешни представи съществуват и са поддържани. Първата и най-общата е, че дизайнерите и магазините са диктаторите, каква ще бъде модата и ще я наложат на безпомощните потребители. В живота, потребителите сами определят това, каква ще бъде модата, повлиявайки на новия дизайн и с възприемане или отхвърляне на даден стил.
Втората грешна представа е, че модата има влияние само над жените. Но мъжете и децата са също толкова повлияни и отговарящи на повикванията на модата, колкото са и жените. Модата е тази сила, която кара жените да увеличат или намалят дължините на полите от макси до мини, да променят тяхното кежуъл облекло с по-строг стил или да придадат форма на косите си. Но и мъжете също избират дали да си пуснат брада и мустаци, да избират широки или тесни вратовръзки и ревери, да сменят джинсите с костюм от две или три части. модата влияе и на децата да избират спесифични продукти.
Третата грешна представа е, че модата е мистериозна и непредвидима сила. Всъщност нейната посока може да бъде определена и промените предвидени със забележителна точност от тези, които изучават и разбират основите на модата. Някога модата бе възприемана като изкуство, контролирано от дизайнерите, които диктуват нейното съдържание. Но сега модата еволвира в наука, която може да бъде измерена и оценена.

Статията е със съкращение и редакция, извадка от книгата The changing world of fashion, Ernestine Carter

Други материали
Какво е модата?
Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News